مهراز Blog

۳

فراخوان همکاری با گروه مستند سازی

  فراخوان همکاری با گروه مستند سازی  اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران   اتحادیه در راستای رسالت ترویج، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه های مرتبط با سه رشته...

۲-memari-3

برگزاری دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه

در دومین دوره مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی که با حضور ۶۲ نفر از دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی دانشگاه‌های سراسر کشور و جناب...

آرتور امید آذری

کارگاه های اسکیس به مناسبت هفته معمار

انجمن علمی معماری مهراز به مناسبت هفته معمار اقدام به برگزاری ۳ کارگاه اسکیس در روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به شرح و موضوعات زیر مینماید: دوشنبه: دکتر جمال الدین مهدی نژاد...