دسته: مسابقات

p121t

دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

دانلود آیین نامه مسابقه لینک ثبت نام در مسابقه معرفی مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ برای شرکت در این مسابقه می بایست سازه ای خاص ساخته شود و تخم مرغ به گونه ای...

AZ AWARDS

مسابقه معماری و طراحی AZ AWARDS

مجله ی معماری AZURE Magazine از معماران، طراحان، دانشجویان و … برای شرکت در پانزدهمین دوره ی مسابقه معماری و طراحی AZ AWARDS دعوت نموده است تا کارهای خود در دسته های معماری، معماری...