ثبت‌نام در بازدید علمی

جهت پرداخت هزینه‌ بازدید، اینجا کلیک کنید.

بازدیدهای علمی ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران می باشد.

عنوان بازدید *

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی

شماره تراکنش پرداختی *

شماره دانشجویی*

رشته تحصیلی*

دانشگاه محل تحصیل*

شماره همراه *

ایمیل *