پنجمین دوره مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ

دانلود شیوه نامه اجرای مسابقه   لینک ثبت نام در مسابقه